Tjänster

HR Rådgivning

Vad vi menar

Många företag har inte behovet alt ekonomin att anställa HR-kompetenser. Lika känsligt är det att få kostsamma personalärenden i det läget. Ascendit har därför en professionell HR-rådgivare där vi svarar, guidar och rådgiver företag löpande i personalärenden, arbetsmiljö, ledarskap och andra HR relaterade frågor/utmaningar.

Hur vi jobbar

Organisationer presterar bättre när anställda och ledare känner sig värderade och kan bidra med sina styrkor, färdigheter och kunskaper på ett meningsfullt sätt. Vi skräddarsyr just ert HR stöd efter era behov. Vi har levererat trygg rådgivning inom hela HR-agendans spektrum. exempelvis implementering av Systematisk arbetsmiljö, individärenden, komplexa rehabiliteringsärenden, medarbetarundersökningar, löpande rådgivning i vardagen, strukturerad coachning av chefer samt medarbetare och Förhandlingsstöd på lokal och central nivå.

Vill du boka ett möte och höra mer om våra tjänster?

Kom i kontakt med oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag.